Skip to content

Colliflow er Nordens første 3PL-aktør som tar i bruk Autostore

Colliflow, Norges ledende tredjepartslogistikkleverandøren, som i år fyller 10 år, automatiserte deler av sitt lager i 2020. Dette er en toppmoderne oppgradering av deres lager- og logistikktjenester.

“Automatisering er en del av fremtiden, så å investere i et automatisert lager var en mindre risiko enn å ikke gjøre det”, forteller daglig leder Rune Wright Lia.

Automatisert lagerløsning sto klar sommeren 2020, tilgjengelig for over 60 av Colliflows kunder.

Colliflow har levert 3PL-logistikktjenester siden 2013. I 2020 bestemte selskapet seg for å automatisere deler av lagerdriften sin. Det var selskapet Element Logic som leverte AutoStore-anlegget. Selskapet sto også for installeringen av det automatiserte lageret som består av 9 600 kasser, tre porter og 10 roboter.

Det historiske bygget, som har stått i et halvt århundre, er nå hjem for et høyteknologisk automatisert lager.

colliflow skien 3

Colliflow sitt automasjonsanlegg ligger strategisk plassert på Skien Havneterminal. Med kunder som består av nettbutikker og bedrifter, hadde Colliflow i 2020 en omsetning på 35 millioner. De var ikke tvil om at de skulle satse på automatisering av lageret sitt, da dette ville være med på å ta bedriften videre inn i fremtiden og samtidig øke kvaliteten.

Et vanlig reollager tar mye større plass enn AutoStore

I forhold til konvensjonelle reollagerløsninger, er AutoStore langt mer plass-effektiv. Et tradisjonelt reollager ville ha krevd omkring 1000 m² plass, mens Colliflow sitt nye automatiserte lager kun bruker 350 m². Denne kompakte løsningen gir også mulighet for fremtidig utvidelse.

Fordelene med lagerautomatisering er mange og betydningsfulle:

AutoStore-lagersystemet tilbyr betydelig forbedret oversikt over lagerinnhold, raskere plukktid og høyere lagringstetthet, og er et sentralt verktøy for effektiv lagerhåndtering og optimal kundetilfredshet.

Colliflow inngår ny langsiktig avtale med Grenland Havn IKS

Colliflow har inngått ny avtale med Grenland Havn IKS. Denne avtalen er inngått for å sikre tilgangen til lagerarealer i havnen i årene som kommer.

Dette er veldig positivt for 3PL-leverandørens nåværende og fremtidige kunder, da lokalene i havna er gunstige for Colliflow sitt konsept og drift.

Over 60 kunder bruker allerede tjenestene til 3PL-leverandøren Colliflow

Som tredjeparts logistikk leverandør (3PL) tilbyr Colliflow logistikkløsninger og lagerplass i deres automatiserte lager til over 60 kunder. Kundene består av alt fra bedrifter til nettbutikker, som ønsker eksternt lager til sine varer og produkter. Colliflow tar for seg både lagring, pakking, sending og håndterer også returer for sine kunder. Å etablere seg på riktig sted er viktig for en 3PL-leverandør som Colliflow.

Hatt stor suksess i lokalene på Skien Havnterminal helt fra starten

Suksessen har vært betydelig i lokalene på Skien Havnterminal siden bedriftens oppstart i 2013. Med den nye avtalen kan Colliflow fortsette med å være en trygg og langsiktig 3PL- leverandør, med gode betingelser og fleksibilitet for sine kunder.

Nytt robotlager reduserer plukktiden og automatiserer deler av lagerdriften til 3PL-leverandøren

Med investering i et helautomatisert lagersystem i 2020, har Colliflow redusert arealbehovet samtidig som lagringstettheten er optimalisert. Autostore-lagersystemet er kjernen i dette teknologisk avanserte lageret, med høyhastighetsroboter som effektiviserer vareflyt, reduserer plukktid, og gir lageroperatørene muligheten til å fokusere på pakking og forsendelse. Dette banebrytende systemet er også svært energieffektivt, en stor fordel i en tid hvor miljøhensyn er i fokus.

Grenland Havnterminal er perfekt tilrettelagt for Colliflow sin automatiserte lagerdrift

Havnen tilbyr store arealer for både innvendig og utvendig lagring. Riktig utstyr til flytting av tunge last som konteinere er også viktig for en 3PL-leverandør som Colliflow. Dette er tilgjengelig på Skien Havnterminal, der lageret ligger.