Skip to content

Vi er her for å gjøre din logistikk sømløs, effektiv og vellykket

Uansett om du leder en etablert bedrift eller er i oppstartsfasen, vi kan ta oss av all din logistikk. Vår ekspertise og logistikkøsning kan være det du trenger for å håndtere utfordringer du opplever i dag, enten det gjelder begrensninger i lagerkapasitet, mangel på kvalifisert personell eller knapphet på tid. Uansett størrelsen på din virksomhet, kan vi sikre at våre tjenester passer perfekt for deg og dine spesifikke behov. Og vi gir deg fleksibiliteten og forutsigbarheten du trenger. La oss hjelpe deg med å optimalisere din logistikk og øke dine marginer.

 

Vår ambisjon er å gjøre profesjonell logistikk enkel og kostnadseffektiv for alle. Få tilgang til lagerarealer og logistikktjenester etter behov – akkurat det du trenger, når du trenger det. Det gir deg mye fleksibilitet, samtidig som kostnader gjøres variable og forutsigbare. I tillegg får du tilgang til svært gode priser på frakt.
Rune, daglig leder, Colliflow
Rune

 

Hvem vi er

Colliflow ble etablert med en ambisjon om å gjøre det enkelt for alle virksomheter å oppnå profesjonell og kostnadseffektiv logistikk.

I 2013 introduserte vi et nytt konsept på det norske markedet som blant annet inkluderte et avansert skybasert lagerstyringssystem. Dette gjorde det mulig for kunder å enkelt kunne koble seg på med nettbutikkløsninger og og ERP-systemer, og banet vei for en mer effektiv og sømløs logistikkprosess. Med en forutsigbar og forenklet prismodell, og i kombinasjon med vår kompetanse og erfaring innen lagerdrift, formet vi en attraktiv logistikktjeneste. Hele veien har vi også hatt et sterkt fokus på smart automasjon, og i 2022 var vi de første i Norden innen 3PL-bransjen som implementerte Autostore – et avansert robotisert lagersystem.

I dag har vi varelageret til mange nettbutikker og bedrifter under vårt tak, og flere av dem har vært våre partnere i mange år. Vår faglige kompetanse og lidenskap for logistikk garanterer våre kunder tilgang til effektive løsninger, dedikert engasjement og profesjonell håndering av deres logistikk.

Vi legger stor vekt på å bygge sterke, gode kunderelasjoner og vi deler vår kompetanse og erfaring med deg. Hos oss skal du føle deg trygg på at vi alltid er tilgjengelige for å hjelpe deg, og at vi er en pålitelig partner som du kan stole på.

Er du opptatt av å samarbeide med noen som har en personlig og hands-on tilnærming? Da er vi en god match for deg.

Mer om

Koble deg sømløst på oss

Sømløs kobling mot dine systemer

Laptop Ongoing Colliflow 01Effektive og smidige systemer er avgjørende for at vi skal kunne levere et komplett og attraktivt logistikkprodukt. Vi er opptatt av å bruke moderne teknologi og systemer som automatiserer og effektiviserer oppgaver, og som gjør hverdagen enklere både for deg og oss.

Automatisert logistikk i skyen

Ongoing Warehouse er et moderne, fleksibelt og skybasert lagerstyringsverktøy. Colliflow har valgt løsningen fra Ongoing for sin funksjonalitet, brukervennlighet og fordi det leveres som SaaS (Software as a Solution). Vi har tatt en strategisk beslutning om ikke selv å bruke tid på å utvikle systemer eller investere i kostbare og omfattende installasjoner. Det skal være enkelt og ikke unødvendig dyrt og komplisert å integrere nye systemtyper. Vi skal kunne snu oss raskt og være smidige i vår tilnærming til våre kunder og nye teknologier og trender.

Colliflows logistikk-kompetanse kombinert med Ongoing WMS sikrer deg smidig og effektiv logistikk. Du kan være trygg på at din vareflyt opereres med logistikksystemer som kontinuerlig videreutvikles og oppdateres.

 

Hever kvaliteten på din vareflyt

Ongoing WMS er et svært godt utviklet lageradministrasjonssystem. Vi har erfart at logistikkmoduler i nettbutikkløsninger og ERP-systemer ofte er av varierende kvalitet. Med Colliflow og Ongoing WMS får du en effektiv og profesjonell håndtering av din logistikk.

 

Koble deg på med dine systemer

Vi oppretter integrasjoner mellom Ongoing WMS og de fleste nettbutikkløsninger, for eksempel Woocommerce, Shopify, Magento, Mystore, 24Nettbutikk med fler.

I tillegg kan det opprettes kobling mot en hel rekke ERP-systemer som for eksempel Unifaun/Pacsoft, Visma, Pyramid, Navision, Jeeves og Fleet 101/K2

 

Automatisering av oppgaver, oversikt og kostnadskontroll

Vi vet at det er viktig for deg å bruke minst mulig tid på logistikk, men samtidig ha en optimal vareflyt og ønske om full kontroll på ditt varelager. Ved å benytte Colliflow og Ongoing WMS kan du automatisere oppgaver; Du kan opprette innkjøpsordrer, automatisere innkjøpsforslag, se lagersaldo og få tilgang til statistikker og rapporter. Det sparer deg for tid, og i tillegg gir det deg forutsigbarhet og kontroll på kostnader.

 

Tilgang overalt

Det skybaserte lagerstyringsverktøyet gir deg fleksiblitet. Få tilgang til varelageret ditt på nett fra pc, nettbrett og mobil – når som helst, hvor som helst.

 

Ongoing WMS + nShift

nShift er Nordens største leverandør av transportadministrative løsninger. Ongoing WMS er integrert mot nShift, og ordrer overføres mellom de to systemene for å booke transport og opprette fraktdokumenter. Har du varelageret hos oss får du tilgang til begge de markedsledende logistikksystemene.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

Vårt fokus på miljø og bærekraft

Banner til web 7 vi er sertifisert

 

Vi samler flere bedrifters logistikk under vårt tak, det gir flere fordeler for miljøet. Og ved å outsource logistikken til en spesialisert tredjepart som oss kan selskaper oppnå betydelige miljøgevinster:

  1. Optimalisert transport: 3PL-leverandører er eksperter på å effektivisere transporten. Dette reduserer unødvendige kjøretøybevegelser og transporter med tomme laster, som bidrar til å redusere drivstofforbruk og utslipp.
  2. Redusert lagerbeholdning: 3PL-aktører kan hjelpe selskaper med å redusere lagerbeholdningen ved å forbedre vareflyten og optimalisere lagerhåndteringen. Dette minimerer behovet for store lagerfasiliteter, som ofte krever mye energi for oppvarming, kjøling og belysning.
  3. Energibesparelse og resirkulering: 3PL-aktører tar bevisste og miljøvennlige valg ifht lagerfasiliteter og logistikkløsninger. Dette inkluderer bruk av energieffektive belysningssystemer og resirkulering av emballasje, noe som reduserer avfall og energiforbruk.
  4. Optimal bruk av ressurser: 3PL-aktører har avansert teknologi og ekspertise for å minimere overskudd og unødvendig forbruk. Dette fører til mer bærekraftig bruk av ressurser i hele forsyningskjeden.
  5. Transportalternativer: 3PL-leverandører kan tilby gode miljøalternativer innen transport. I tillegg får transportørene ett hentested for mange virksomheters sendinger. Dette gir mer effektiv transport og reduserer utslipp per enhet frakt.

Samlet sett gir 3PL en mulighet for bedrifter å redusere sin miljøpåvirkning ved å dra nytte av vår ekspertise og ressurser. Dette støtter målet om å oppnå en mer bærekraftig forsyningskjede og redusere den totale miljøbelastningen

Vi tar vårt ansvar for miljøet

Verden er som et skattkammer av ressurser som må forvaltes med omhu. Vår forpliktelse til miljøansvar starter innenfor våre egne vegger, hvor vi kontinuerlig søker etter måter å minimere vår miljøpåvirkning. Fra sortering av avfall og et bevisst forhold til energiforbruk – vi er dedikert til å ta vare på de naturressursene som er så avgjørende for fremtidige generasjoner.

Men vårt engasjement for miljøet går utover våre egne fire vegger. Vi søker aktivt samarbeid med partnere og leverandører som deler vår visjon om bærekraft. Vi tror at ved å jobbe sammen, kan vi oppnå mer og påvirke positiv endring i hele leverandørkjeden. Vi er forankret i FNs bærekraftsmål. Spesielt Mål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon, og Mål 13 om klimatiltak er sentrale for vår innsats. Vi arbeider aktivt for å tilpasse våre produkter og tjenester til disse målene.

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert, det betyr at vi forplikter oss til å kontinuerlig forbedre oss og at vi har satt det i system.

Grenland Havn - en viktig partner

 

Grenland Havn

Vi samarbeider med partnere som gjør vårt logistikkprodukt komplett og attraktivt. Sammen med dyktige folk skaper vi løsninger som gir deg optimal vareflyt til gode betingelser. En av våre viktige partnere er Grenland Havn, som bidrar til å gjøre Colliflow til en trygg og fleksibel leverandør.

Grenland Havn er Norges tredje største

Grenland Havn er hovedhavnen i Telemark og Norges tredje største, med strategisk beliggenhet på Østlandet – midt mellom Oslo og Kristiansand. Havnen håndterer hvert år rundt 10 millioner tonn gods og er et knutepunkt for transport via bane, vei og sjø. Les mer om Grenland Havn.

Langsiktig avtale som gir deg trygghet

Colliflow har inngått en langsiktig avtale med Grenland Havn som sikrer tilgang til gunstige og skalerbare lagerarealer i årene fremover. Langsiktigheten i samarbeidet gir deg som kunde trygghet når du planlegger virksomheten din.

Et komplett og skalerbart logistikkprodukt

Sammen med Grenland Havn tilbyr vi et komplett og skalerbart logistikkprodukt. Med tilgang til store lagringsarealer inne og ute samt utstyr til å betjene alt fra stykkgods til containerløft, kan vi tilby fleksibel og effektiv lagring for de fleste virksomheter og bransjer. Også tollagring – lagring av ufortollet gods.

Prime Penguin partner

 

Prime Penguin partner

Prime Penguin en platform som kobler sammen e-handelsplatformer og tredjepartslogistikkselskapers warehouse management systemer (wms). Platformen lar deg benytte utvalgte tredjepartslager i flere land verden over samtidig som du får en komplett oversikt over hele logistikken ett sted.

For mer informasjon, se PrimePenguin.com >

Ønsker du å finne ut av hva outsourcing av lageret kan bety for din virksomhet?

Få en kostnadsfri og uforpliktende gjennomgang av din logistikk. Gjør det enkelt å vurdere dagens situasjon og få oversikt over potensialet i å sette ut lageret.

Kom i gang i dag!