Hva er fulfillment? Og hvilke fordeler kan det gi virksomheten?

I takt med veksten i e-handel, har begrepet “fulfillment” blitt en integrert del av hvordan moderne bedrifter opererer på nettet. Fulfillment omfatter alle prosesser fra en kunde legger inn en bestilling til varen blir levert på døren.

Colliflow plukk pakk

Her ser vi nærmere på hva fulfillment innebærer, fordelene ved å outsource lageroperasjoner til en tredjepartslogistikk-leverandør (3PL), og de økonomiske aspektene ved slik outsourcing.

 

Definisjon av fulfillment

Fulfillment refererer til den detaljerte prosessen som håndterer mottak, plukking, pakking og forsendelse av produkter for å møte kundens bestillinger. Den strekker seg fra lagerhåndtering til det endelige leveringspunktet hos kunden, og er avgjørende for en bedrifts operasjonelle effektivitet og kundetilfredshet.

 

Kjerneelementer i fulfillmentprosessen

 • Varemottak og lagring: Dette trinnet involverer mottak av varer fra leverandører og effektiv lagring av dem.
 • Ordrehåndtering: Omfatter plukking av riktige varer fra lageret basert på kundens bestilling.
 • Pakking og forsendelse: Pakking av varer og valg av frakttjenester som sikrer en god kjøpsopplevelse.
 • Returbehandling og kundebehandling: Effektiv håndtering av returer og bytter, samt kundeservice gjennom hele prosessen.

Colliflow returhåndtering 1536x1536

Fordeler med outsourcing til en leverandør av tredjepartslogistikk

Outsourcing av lager- og fulfillmentfunksjoner til en 3PL-leverandør innebærer å overlate logistikkoperasjoner til en ekstern spesialist. Dette kan medføre flere fordeler:

 • Kostnadsreduksjoner: 3PL-leverandører kan oppnå skalaøkonomi som en enkeltstående bedrift sjelden kan matche. Dette fører til lavere kostnader per transaksjon og eliminering av behovet for store kapitalinvesteringer i lagerfasiliteter.
 • Fokus på kjernevirksomheten: Ved å overlate logistikk til eksperter, kan bedriften fokusere mer på markedsføring, salg og produktutvikling.
 • Økt fleksibilitet og skalerbarhet: En 3PL kan tilpasse lagerkapasitet og logistikkløsninger etter sesongvariasjoner og vekst, uten at bedriften selv må investere i mere ressurser.

 

Økonomiske aspekter ved outsourcing av fulfillment

Outsourcing av lager og fulfillment har direkte økonomiske implikasjoner for en bedrift:

 • Omdanner kapitalutgifter til driftsutgifter: Outsourcing omdanner store kapitalutgifter til forutsigbare driftsutgifter, noe som kan forbedre virksomhetens cash flow og økonomisk planlegging.
 • Reduksjon av operasjonelle risikoer: Ved å bruke en 3PL reduseres risikoen forbundet med lagerhold, personalhåndtering og logistikk.
 • Bedre kostnadskontroll: 3PL-leverandører tilbyr detaljert innsikt i logistikkostnader, noe som gir bedre grunnlag for kostnadskontroll og budsjettstyring.

 

Velge den rette 3PL-partneren

Valget av en 3PL-partner bør baseres på deres teknologiske kapabiliteter, geografisk dekning, erfaring i industrien og deres evne til å skalere tjenester:

 • Teknologisk kapabilitet: En god 3PL-partner bruker avansert teknologi for lagerstyring og dataanalyse, som sikrer effektivitet og transparens gjennom hele forsyningskjeden.
 • Geografisk dekning: Partneren bør ha en strategisk plassering og gode fraktavtaler for å redusere leveringstider og fraktkostnader.
 • Skalerbarhet: Evnen til å håndtere økende volumer uten å miste effektivitet er kritisk for å støtte bedriftens vekst.

 

Konklusjon

Effektiv håndtering av fulfillment er avgjørende for e-handelsbedrifters suksess. Outsourcing til en tredjepartslogistikk-leverandør kan frigjøre verdifulle ressurser, redusere kostnader og forbedre leveringskvaliteten. Med den rette 3PL-partneren kan bedrifter oppnå et betydelig konkurransefortrinn og optimalisere både kundeopplevelsen og operasjonell effektivitet.

Ønsker du å finne ut av hva outsourcing av lageret kan bety for din virksomhet?

Få en kostnadsfri og uforpliktende gjennomgang av din logistikk. Gjør det enkelt å vurdere dagens situasjon og få oversikt over potensialet i å sette ut lageret.

Kom i gang i dag!