3 strategier for lønnsomhet og effektivitet: Innkjøp og lagerstyring

Lageroptimalisering, lagerstyring og innkjøpsoptimalisering

Lagerlogistikk-tips

Bli godt kjent med strategiene

Det er en strategisk dans å holde kostnader nede, samtidig som man holder effektiviteten og kvaliteten høy i en suksessfull bedrift. 3 nøkkelfaktorer når det kommer til økt lønnsomhet og effektivitet er: lageroptimalisering, lagerstyring, og innkjøpsoptimalisering.

“Hold dine venner nære og dine fiender nærmere” er en strategi i seg selv. Som bedriftseier betyr det å utvide din kunnskap om ting som kan skape “problemer”. La oss starte med å bli godt kjent med strategiene:

1 – Lageroptimalisering

3 vanlige problemer bedrifter har innenfor lager er:

 • Du har for mye på lager – som kan resultere i økte/unødvendige lagringskostnader.
 • Du har for stort lager – Negativt da plassen du leier ikke blir utnyttet. Dette kan føre til unødvendige lagerkostnader og påvirke effektiviteten.
 • For lite lager – kan føre til at bedriften mister salgsmuligheter.

Hvordan finner du de beste strategiene når det kommer til lageroptimalisering? Da leter du etter en måte å effektivisere organiseringen og styringen av lagerbeholdningen.

logistikk-lager

lagerstyring-strategier-3pl

Når du optimaliserer ditt lager, er det 3 ting du burde jobbe for å oppnå:

 • Møte kunders behov og etterspørsel.
 • Unngå et overflødig lager.
 • Unngå økte og unødvendige lagerkostnader.

Hvordan gjør du dette? Jo, ved å bruke nøkkeltall fra lagerbeholdning og historikk. Bruk informasjonen til å lage en prognose for lagerstyring.

Lagerlogistikk

Hvordan løser du dine lageroptimaliserings problemer? Ved å implementere teknikker for optimalisering av lager. For eksempel ved hjelp av en 3PL-partner. Minimer lagerkostnadene dine ved å velge en 3pl-partner som hjelper deg med effektiv lagring av dine varer og en oversikt over ditt lagerhold.

Velger du å bruke Colliflow som din 3pl-partner? Hos oss betaler du kun for den lagerplassen du til enhver tid bruker. Så har du for eksempel mer varer i utvalgte sesonger, eller må skalere opp eller ned, så vil du betale for plassen den plassen du faktisk bruker.

Netbutikk-lagerstyring

2 – Lagerstyring

Optimaliser ditt lager ved å ta fatt i dine metoder for lagerstyring. Lagerstyring tar for seg alt fra:

 • Mottak av varene på lageret
 • Lagringen
 • Plukking
 • Pakking
 • Håndtering av bestillinger

Smarte strategier for lagerstyring vil dermed direkte påvirke effektiviteten av disse prosessene. Smarte effektive strategier kan videre hjelpe deg holde kostnadene nede. Du kan øke effektiviteten på lageret og spare kostnader ved å skape et godt overblikk over alle stegene i lagerdriften. Dette vil også bidra til å hjelpe med å minimere lagersvinn og feil.

Lagerstyring = overvåke, kontrollere og organisere

Automatisering av lagerprosessene

En smart strategi for lagerstyring er å automatisere lagerprosessene. For eksempel ved bruk av datasystemer med sanntidsoversikt over lagerbeholdning og ordre.

Med automatisering kan du minimere operasjonelle kostnader. Det blir også lettere å unngå salgstap resultert av dårlig oversikt over varebeholdning. Samt dårlige rutiner knyttet til pakking og forsendelser.

Lagerlogistikk-tips

Lagerstyring-for-netbutikk

Smarte strategier for lagerstyring vil også hjelpe med å øke kundetilfredshet

Kunder vil både bevisst og ubevisst basere sin kjøpsopplevelse på hvor bra din bedrifts lagerstyring er.

 • Kommer varene raskt eller innenfor den lovte tiden?
 • Oppstår det feil eller forsinkelser i prosessen?
 • Hvordan håndterer bedriften feil?

Derfor vil effektivisering av prosessene bidra til økt lønnsomhet.

Lagerstyring med en 3pl-leverandør

Med Colliflow som 3pl-leverandør hjelper vi deg å gi dine kunder en god kjøpsopplevelse. Vi bruker godt utprøvde strategier for lagerstyring. Fra oversikt i nettbutikken, til kjøp, pakking av varer og sending. Vi er der for deg og dine kunder alle stegene i prosessen.

3 – Innkjøpsoptimalisering

Optimalisering av innkjøpsprosessen vil for en bedrift innebære smarte strategier for innkjøp. Dette innebærer optimalisering av kostnader og måter dere anskaffer varer. Ikke bare til best pris, men også kvalitet.

Din bedrifts økonomiansvarlig har en viktig rolle innenfor innkjøpsoptimalisering. Dette innebærer forhandlinger med leverandører, oversikt over innkjøpsmønstre og å finne konstadseffektive alternativer.

øk-effektiviteten-og-lonnsomheten

Outsourcing av lager

Velger du å gå for outsourcing av lageret til oss i Colliflow? Da vil varene dine bli sendt direkte fra leverandør til vårt lager. Etter at du har optimalisert dine prosesser for innkjøp, så vil et automatisert lager som vårt være gunstig. Vi gir deg også mulighetene for automatisering av innkjøpsforslag. Vi har stort fokus på effektivitet i lagerdriften vår og sammen finner vi løsningene som passer din bedrift.

Smarte strategier for lageroptimalisering, lagerstyring og innkjøpsoptimalisering

Har du god kontroll på innkjøp og lagerdrift i bedriften din?

Lageroptimalisering, lagerstyring og innkjøpsoptimalisering er tre felt hvor dine strategier kontinuerlig må justeres. Dette innebærer:

 • Kontinuerlig arbeid med analyser av varestrømmen og etterspørsel
 • Sesongvariasjoner
 • Ulike IT-løsninger og automatisering av oppgaver

Hva-er-logistikk-lager

Finne riktig balanse for din bedrift

Smarte økonomiske strategier for enhver bedrift med nettbutikk vil være å finne strategier for lageroptimalisering, lagerstyring og innkjøpsoptimalisering som fungerer. Dette betyr blant annet å finne en balanse mellom:

 • Etterspørsel og tilgjengelig lagerbeholdning
 • Kostnadseffektive løsninger på lageret og med leverandører
 • Automatisere lagerprosesser og smart logistikk

outsourcing-av-lager

En start på veien til å finne balansen er å analysere:

 • Behov
 • Etterspørsel
 • Lagerdrift

Du må finne prosessene som ikke fungere og finne mer effektive og kostnadsbesparende strategier. Ved kontinuerlig forbedring av disse feltene kan du:

 • Styrke din bedrifts posisjon i markedet.
 • Øke lønnsomhet
 • Øke effektivitet
 • Få mer fornøyde kunder

Lageroptimalisering-tips

La Colliflow hjelpe deg med lageroptimalisering og lagerstyring!

Gjør prosessen av lagerstyring og optimalisering enklere med Colliflow som 3pl-partner. Ordre i din nettbutikk synkroniseres med vårt lagersystem, og ordre blir fortløpende plukket i vårt automatiserte lager og vi pakker og sender ut ordren til dine kunder.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat om ditt logistikkbehov, og la oss vise deg hvordan vi kan hjelpe deg oppnå økt lønnsomhet og effektivitet med våre logistikkløsninger! 

rune wright

Rune Wright Lia

Logistikkrådgiver

Vil du dra nytte av å outsource lageret?

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av din logistikk.

Send e-post

Ønsker du å finne ut av hva outsourcing av lageret kan bety for din virksomhet?

Få en kostnadsfri og uforpliktende gjennomgang av din logistikk. Gjør det enkelt å vurdere dagens situasjon og få oversikt over potensialet i å sette ut lageret.

Kom i gang i dag!