Trygg og effektiv lagring

Vi har årelang erfaring med lagerdrift og bred kompetanse på effektivt lagerhold. Lageret er lokasjonsstyrt og opereres med et effektivt skybasert lagerstyringsverktøy.

 

Effektiv lagring

Lageret er lokasjonsstyrt. Det reduserer avvik og svinn og øker nøyaktighet på plukk. Vi garanterer deg et ryddig og fullstendig oversiktlig og korrekt varelager under vårt tak. Vi håndterer alle lagerets funksjoner som mottak av varer, håndtering av returer, sjekk av varer, registrering, varetelling med mer.

 

Sikker og trygg lagring

Varene er trygt og forsvarlig plassert i lokaler med alarm og vekterkontroll, kameraovervåkning og brannalarm som er direkte tilknyttet brannvesenet. Området er inngjerdet og sikret.

 

Tollagring

Vi kan bistå ved fortolling og tollagring. Tollageret er godkjent av Tollvesenet for lagring av ufortollede varer.

 

Optimaliser vareflyt og reduser kostnader

Vår faglige kompetanse og brede erfaring innen logistikk gjør oss i stand til å gå inn i rollen som din logistikksjef. Optimaliser vareflyten, reduser kostnader og kapitalbehov. Din logistikksjef >

 

Lagerdrift er vår kjernekompetanse

Vi tilbyr ulike former for lagring som:

  • hovedlager (outsourcing av lageret)
  • eksternlager
  • buffer-/sesonglagring
  • lagerhotell
  • prosjektlagring
  • kontaktpunkt for lagring i utland
  • tollagring og fortolling
  • containerlagring
  • utendørs lagring