Er det bare å flytte nettbutikkens lager til Sverige eller Danmark?

1. januar 2015 ble tollfrigrensen økt fra 200 til 350 kroner. Flere store selskaper som XXL, Stormberg, Netthandelen og Komplett ytret at det kunne bli aktuelt å flytte hele eller deler av driften til Sverige, hvis tollfrigrensen ble økt. Men er det bare å flytte lageret til Sverige eller Danmark?

flytte lageret colliflow

1. januar 2015 ble tollfrigrensen økt fra 200 til 350 kroner. Samtidig ble frakt- og forsikringskostnader inkludert. Endringen tilsløres ved å snakke om en grense på 350 kroner, ettersom den nye grensen inkluderer frakt. Grensen betyr også at i Norge vil en vare som koster 437 kroner eller mindre, kjøpes fra nettbutikker i utlandet for inntil 350 kroner. Dette er viktige nyanser.

På netthandel.no kan du lese Alt du trenger å vite om tollfrigrensen. 

Er det bare å flytte nettbutikkens lager til Sverige eller Danmark?

Flere store selskaper inkl XXL, Stormberg, Netthandelen og Komplett, har ytret at det kan bli aktuelt å flytte hele eller deler av driften til Sverige, hvis tollfrigrensen ble økt. Flere jurister har påpekt at det ikke er så enkelt på grunn av et uklart lovverk. Les PWC sine betrakninger rundt temaet i artikkelen: «Momsfrie» varer fra utlandet – slutt på moroa? og et leserinnlegg her på Netthandel.no: Momsrisiko ved utflagging.

Advokatene Kjerstin Ongre og Oddgeir Kjørsvik i KPMG skrev følgende om dette i Dagens Næringsliv 25. september 2014:

«Skatteetaten har nemlig lav terskel for å kreve at netthandelselskaper har en registrerings- og momsplikt i Norge. Dette gjør de med begrunnelse i at selskapene i for stor grad har innrettet seg mot norske forbrukere. Dette har skatteetaten allerede fått medhold fra Høyesterett for (se Rt. 2006, side 364 «Ifi OY»), og en annen sak verserer for domstolene. […] Skatteetatens rådende oppfatning synes etter vår oppfatning å innebære at de fleste som ikke kvalifiserer til betegnelsen «netthandelgigant» rammes av moms- og registreringsplikt i Norge, og det uavhengig av hvilken lavverdigrense som er gjeldende. Dersom grensen heves, kan det fort bare bli de aller største nettbutikkene – og deres norske kunder – som vil nyte godt av det.»

Det er altså ikke bare å flytte over grensen og fortsette driften fra Sverige eller Danmark. Dette bekreftes av logistikkselskapet Bring som tidligere har uttalt dette om tollfrigrensens konsekvenser og hvilke muligheter det gir svensk næringsliv: «En utenlandsk netthandler som har etablert seg i Norge, enten gjennom ombud, filial eller aksjeselskap betraktes utelukkende som salg i Norge. Et slikt selskap kan ikke, uansett hvor lageret er eller hvor varene sendes i fra, velge momsfritt salg under tollfrigrensen, uansett om den er på 200 eller 400 norske kroner. Med andre ord er en eventuell økning av tollfrigrensen i Norge snarere til en viss grad en trussel enn en mulighet for e-handlere som satser på de norske konsumentene, akkurat som for den norske detaljhandelen uansett salgskanal.»

Eneste unntak er om man innfrir følgende:

«En tollfrigrense gjelder kun for utenlandske nettbutikker som selger varer til Norge. Utenlandske e-handlere har verken filial, ombud eller datterselskap i Norge, ei heller .no-adresse eller en kundeatferd som kun henvender seg mot norske konsumenter. Utenlandske e-handlere har ikke priser i NOK eller et kundetilbud som kun henvender seg mot norske konsumenter. Eventuelle returer skal sendes til utland. Det er ei heller å anbefale for en utenlandsk e-handler å dele opp en ordre slik at det blir to eller flere forsendelser med en verdi, hver for seg, under tollfrigrensen. Klarer man alle disse punkter finnes det åpenbare muligheter i en eventuell økning av tollfrigrensen.»

Les hele saken på Netthandel.no her.

rune wright

Rune Wright Lia

Logistikkrådgiver

Vil du dra nytte av å outsource lageret?

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av din logistikk.

Send e-post

Ønsker du å finne ut av hva outsourcing av lageret kan bety for din virksomhet?

Få en kostnadsfri og uforpliktende gjennomgang av din logistikk. Gjør det enkelt å vurdere dagens situasjon og få oversikt over potensialet i å sette ut lageret.

Kom i gang i dag!