Skip to content

Optimaliser vareflyten, reduser kostnader og kapitalbehov. Vår faglige kompetanse og brede erfaring innen logistikk gjør oss i stand til å gå inn i rollen som din logistikksjef.

 

Dra nytte av vår logistikkompetanse

Dra nytte av vår logistikkompetanse i din virksomhet. Vi kan bidra til å sikre deg et topptrimmet varelager, hjelpe deg med å optimalisere innkjøps- og leverandørrutinene dine og delta aktivt i utviklingen av logistikkområdet i virksomheten.

 

Trim varelageret

For mange varer og feil varer på lageret, er ikke lønnsomt. Ved å trimme varelageret reduseres kapitalbehov og kostnader. Få kontroll på omløpshastigheter, ukurrante varer og øk ditt potensiale for lønnsomhet.

 

Vi kan være din logistikksjef

Vi kan hjelpe deg med ulike oppgaver som faller inn under en logistikksjefs kompetanseområde, som for eksempel:

  • Analyse og rapportering
  • Utarbeiding av innkjøpsrutiner
  • Riktig antall varer på lager til rett tid
  • Leveringsdyktighet
  • Reduksjon av unødvendige logistikkostnader
  • Automatisering av oppgaver
  • Optimalisering av logistikkjeden
  • Videreutvikling av bedriftens vareflyt

 

Ta kontakt med Rune Wright Lia på e-post eller telefon 958 23 633 for mer informasjon om hva vi kan tilføre din virksomhet.

Colliflow outsourcing av lageret