Oppnå stordriftsfordeler fra første ordre

Få tilgang til alt du trenger – når du trenger det

Det er kostbart å opprette og drifte et lager, med mannskap, utstyr og leie av lokaler. Ved å outsource lageret får du tilgang til et fullt operativt lager og kan benytte deg av det du til enhver tid har behov for. Du kan starte i det små og vokse fritt uten å måtte ta store investeringer. Du oppnår stordriftsfordeler fra første ordre ved å dele på systemer, lagerarealer, mannskap og utstyr – i tillegg til å dra nytte av vår logistikkompetanse slik at vareflyten din blir så optimal som mulig. Vi gjør profesjonell logistikk enkelt for deg.

 

Bruk dine egne eller våre gunstige transport- og distribusjonsavtaler

Vi gir deg tilgang på våre gunstige avtaler med blant annet Bring, PostNord, Schenker og Bypost. I tillegg kan vi tilby det gode betingelser på transport med containere fra dine leverandører i utlandet. Vi bistår deg gjerne i å finne beste løsning for ditt transportbehov. Velg mellom å benytte deg av våre eller dine egne transportavtaler – det gir deg fleksibilitet.