Om Corona og våre tiltak

 

Vi følger situasjonen rundt coronaviruset nøye, og har iverksatt ulike tiltak basert på regler og råd fra myndighetene.

Noen av tiltakene er blant annet at ansatte holder større avstand til hverandre, generelt hyppigere håndvask, besøkende/sjåfører har fått tildelt egne toaletter, hele området vårt er inntil videre en «no handshaking»-sone og vi avvikler møter på telefon eller skype/teams.

 

Vi er i vanlig drift, og forventer å kunne levere som normalt også under rammene vi nå opererer innenfor. Vi har høyt fokus på gjennomføring og jobber løpende med løsninger. Dersom noen hos oss blir syke eller vi opplever økt ordremengde har vi nå flere ringevikarer tilgjengelig. Vi vil bruke ulike virkemidler som f eks dag-/kveldsskift, utvidet bruk av overtid eller gjøre om på ferieavvikling dersom situasjonen krever det.

 

Vi vil følge utviklingen og foreta løpende vurderinger av eventuelle nye tiltak. Våre kunder og samarbeidspartnere vil bli holdt orientert.