Outsourcing av lageret

Colliflow_lagring

Mange virksomheter definerer det å drifte eget lager som en del av sin kjernevirksomhet. For svært mange vil imidlertid det å outsource bedriftens lagerfunksjon både kunne øke marginer og styrke konkurransekraften. Det er flere gode grunner til å vurdere å sette ut lageret til en profesjonell logistikkpartner, og her er noen av dem:

Det du trenger, når du trenger det

Colliflow leverer total håndtering av virksomheters varelagring, logistikk og vareflyt. Vi gir deg tilgang til lagerarealer og logistikktjenester etter behov – akkurat det du trenger, når du trenger det. Det gir deg mye fleksibilitet, samtidig som logistikkostnadene knyttes direkte til salg og gjøres variable. Vi leverer i takt med ditt behov og vokser med deg. Det er det vi mener med Logistics on Demand.

 

Oppnå stordriftsfordeler fra første ordre

Bemanning, utstyr og lokaler være kostnadsdrivende. Ved å outsource lageret ditt oppnår du stordriftsfordeler fra første ordre; Del på systemer, lagerarealer, mannskap og utstyr – og få tilgang til våre gunstige innkjøpsavtaler. Dra fordeler av vår solide kompetanse på effektivt lagerhold og optimal vareflyt. Øk din konkurransekraft! Vi gjør logistikk enkelt for deg.

 

Få profesjonell logistikk

Vår styrke som en profesjonell logistikkleverandør er at lagring og logistikk er vårt kjerneområde, som vi er spesialiserte innen. Vi har faglig kompetanse og fullt fokus på lagring og logistikk hele tiden. Vi vet hva som skal til for å drifte et effektivt varelager og skape gode kjøpsopplevelser hos dine kunder. Vi kan tilføre virksomheten din høyere og jevnere logistikkvalitet og samtidig redusere kostnader. Ved å ha lageret ditt under vårt tak, slipper du å bekymre deg for logistikken. Vi tar et totalansvar og har konstant fokus på å utvikling og forbedring. Lykkes du, lykkes vi.

 

Fokuser på egen kjernevirksomhet

Du har behov for å ha fokus på, og tid til å jobbe med bedriftens kjerneområde. Å drifte lageret selv kan være krevende. Manglende fokus og kompetanse kan redusere bedriftens logistikkvalitet. Frigjør verdifull tid og bruk den på utvikling, markedsføring, salg og kundepleie. Spar tid, og bruk den smartere!

 

Full oversikt og kontroll på kostnader

En oversiktlig og forutsigbar prismodell gir deg full kontroll over kostnader. Du kan gjøre beregninger på kostnader ved å laste ned priskalkulatoren her.

 

Tilgang når som helst, hvor som helst

Det skybaserte lagerstyringsverktøyet sørger for at du har tilgang hvor som helst, når som helst – på PC, nettbrett og mobil. Med Colliflow optimaliseres og automatiseres vareflyten, og du får verktøyet du trenger for å få full innsikt og kontroll over varelager og logistikkostnader – uansett hvor du måtte befinne deg, og når du ønsker det.

 

Automatiser arbeidsoppgaver

Når det skapes en ordre i nettbutikken eller ERP-systemet, blir varebehovet umiddelbart synlig og aktivt i vårt system. Vi plukker, pakker og sender varene til dine kunder fortløpende. Du kan for eksempel legge opp faste bestillingspunkter i grunnsortimentet og motta innkjøpsforslag automatisk i systemet. Det sparer deg for mye jobb og frigjør verdifull tid.

 

Spar penger på stordriftsavtaler

Få tilgang til vårt nettverk av partnere og gunstige stordriftsavtaler. Benytt deg av våre avtaler på emballasje, transport og distribusjon – eller bruk dine egne. Velg det som passer deg best. I tillegg får du tilgang til det markedsledende lagerstyringsverktøyet Ongoing Warehouse og transportadministrasjonssystemet EDI-Soft CONSIGNOR.

 

Reduser risiko og øk fleksibiliteten

Alltid tilgang på det du til enhver tid har behov for av areal, mannskap og utstyr. Øk eller reduser lagerkapasitet etter behov. Unngå risiko forbundet med eget personell, som for eksempel sykemeldinger og manglende kompetanse. Begrens investeringsbehov i forbindelse med vekst. Vi vokser med deg.

 

 

Lightup.no har opplevd sterk vekst. Omsetningen har gått fra null til åtte millioner på tre år. Som en del av vår strategi valgte vi å outsource lagerhold og ordreutsendinger. Colliflow ble anbefalt av vår nettbutikkleverandør. Nå er vi i full gang med et lager- og ordresystem som snakker med nettbutikken. Ordreflyten har blitt automatisert, og systemet funger veldig godt. Vi er spesielt fornøyde med at innkjøpsordrer opprettes automatisk etter behov. Hver dag sparer vi halvannen time bare på å slippe håndteringen av innkjøpsordrer.
Martin Erlandsen, daglig leder i Lightup.no

Logistikken er ikke det verste å sette bort. Det har gått helt smertefritt. Det har gått over all forventning. I dag har det blitt sånn at jeg ikke tenker på logistikken i det hele tatt. Den går av seg selv. Mer…
Jens Holmen, gründer og daglig leder PolarWheels

[spt_conversion id=3634]