Et lagerhotell for nettbutikken som gir deg profesjonell logistikk

Ved å outsource nettbutikkens lager til et eksternt lagerhotell får du tilgang til et fullt operativt lager og kan benytte deg av det du til enhver tid har behov for.

Colliflow optimal vareflyt og logistikk

Ved å outsource nettbutikkens lager til et eksternt lagerhotell får du tilgang til et fullt operativt lager og kan benytte deg av det du til enhver tid har behov for. Du kan starte i det små og vokse fritt uten å måtte ta store investeringer. Da slipper du å ta kostbare investeringer i å opprette og drifte et lager, med mannskap, utstyr og leie av lokaler.

 

Et lagerhotell med en “Rett-i-koppen”-løsning for komplett håndtering av ditt varelager og lagerfunksjoner

Ved å benytte oss som lagerhotell vil du få tilgang til integrasjon og automatisering mot de fleste nettbutikkløsninger og ERP-systemer, som for eksempel Magento, Mystore, WooCommerce og mange fler. Det automatiserer oppgaver og gir deg bedre oversikt.

Oppnå stordriftsfordeler fra første ordre

Colliflow er et lagerhotell spesialiser på nettbutikker. Knytter du deg til oss oppnår du stordriftsfordeler fra første ordre – ved å dele på systemer, lagerarealer, mannskap og utstyr – i tillegg drar du nytte av vår logistikkompetanse slik at vareflyten din blir så optimal som mulig. Vi gjør profesjonell logistikk enkelt for deg.

Vi kan være din logistikksjef og optimalisere vareflyt i nettbutikken

Trimming av varelageret og bedre vareflyt – optimaliser innkjøps- og logistikkjeden i din virksomhet. Vi har den faglige kompetansen og kan fylle rollen som din logistikksjef.

rune wright

Rune Wright Lia

Logistikkrådgiver

Vil du dra nytte av å outsource lageret?

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av din logistikk.

Send e-post

Ønsker du å finne ut av hva outsourcing av lageret kan bety for din virksomhet?

Få en kostnadsfri og uforpliktende gjennomgang av din logistikk. Gjør det enkelt å vurdere dagens situasjon og få oversikt over potensialet i å sette ut lageret.

Kom i gang i dag!