Colliflow er en av Norges ledende leverandører av tredjepartslogistikk og håndterer virksomheters varelager og logistikkfunksjon. Vi gir e-handelsbedrifter og bedrifter med et lagringsbehov tilgang til profesjonelt lagerhold, logistikk og optimal vareflyt – vi leverer logistics on demand.

 

 

Telefon: +47 45 90 21 00
E-post:
warehouse@colliflow.no


Skien Havneterminal
Havnevegen 70, 3739 Skien
Åpent 07.30-16.00