Skip to content

Hva er fulfillment? Og hvilke fordeler kan det gi virksomheten?

Her ser vi nærmere på hva fulfillment innebærer, fordelene ved å outsource lageroperasjoner til en tredjepartslogistikk-leverandør (3PL), og de økonomiske aspektene ved slik outsourcing.

 

Definisjon av fulfillment

Fulfillment refererer til den detaljerte prosessen som håndterer mottak, plukking, pakking og forsendelse av produkter for å møte kundens bestillinger. Den strekker seg fra lagerhåndtering til det endelige leveringspunktet hos kunden, og er avgjørende for en bedrifts operasjonelle effektivitet og kundetilfredshet.

 

Kjerneelementer i fulfillmentprosessen

 • Varemottak og lagring: Dette trinnet involverer mottak av varer fra leverandører og effektiv lagring av dem.
 • Ordrehåndtering: Omfatter plukking av riktige varer fra lageret basert på kundens bestilling.
 • Pakking og forsendelse: Pakking av varer og valg av frakttjenester som sikrer en god kjøpsopplevelse.
 • Returbehandling og kundebehandling: Effektiv håndtering av returer og bytter, samt kundeservice gjennom hele prosessen.

Colliflow returhåndtering 1536x1536

Fordeler med outsourcing til en leverandør av tredjepartslogistikk

Outsourcing av lager- og fulfillmentfunksjoner til en 3PL-leverandør innebærer å overlate logistikkoperasjoner til en ekstern spesialist. Dette kan medføre flere fordeler:

 • Kostnadsreduksjoner: 3PL-leverandører kan oppnå skalaøkonomi som en enkeltstående bedrift sjelden kan matche. Dette fører til lavere kostnader per transaksjon og eliminering av behovet for store kapitalinvesteringer i lagerfasiliteter.
 • Fokus på kjernevirksomheten: Ved å overlate logistikk til eksperter, kan bedriften fokusere mer på markedsføring, salg og produktutvikling.
 • Økt fleksibilitet og skalerbarhet: En 3PL kan tilpasse lagerkapasitet og logistikkløsninger etter sesongvariasjoner og vekst, uten at bedriften selv må investere i mere ressurser.

 

Økonomiske aspekter ved outsourcing av fulfillment

Outsourcing av lager og fulfillment har direkte økonomiske implikasjoner for en bedrift:

 • Omdanner kapitalutgifter til driftsutgifter: Outsourcing omdanner store kapitalutgifter til forutsigbare driftsutgifter, noe som kan forbedre virksomhetens cash flow og økonomisk planlegging.
 • Reduksjon av operasjonelle risikoer: Ved å bruke en 3PL reduseres risikoen forbundet med lagerhold, personalhåndtering og logistikk.
 • Bedre kostnadskontroll: 3PL-leverandører tilbyr detaljert innsikt i logistikkostnader, noe som gir bedre grunnlag for kostnadskontroll og budsjettstyring.

 

Velge den rette 3PL-partneren

Valget av en 3PL-partner bør baseres på deres teknologiske kapabiliteter, geografisk dekning, erfaring i industrien og deres evne til å skalere tjenester:

 • Teknologisk kapabilitet: En god 3PL-partner bruker avansert teknologi for lagerstyring og dataanalyse, som sikrer effektivitet og transparens gjennom hele forsyningskjeden.
 • Geografisk dekning: Partneren bør ha en strategisk plassering og gode fraktavtaler for å redusere leveringstider og fraktkostnader.
 • Skalerbarhet: Evnen til å håndtere økende volumer uten å miste effektivitet er kritisk for å støtte bedriftens vekst.

 

Konklusjon

Effektiv håndtering av fulfillment er avgjørende for e-handelsbedrifters suksess. Outsourcing til en tredjepartslogistikk-leverandør kan frigjøre verdifulle ressurser, redusere kostnader og forbedre leveringskvaliteten. Med den rette 3PL-partneren kan bedrifter oppnå et betydelig konkurransefortrinn og optimalisere både kundeopplevelsen og operasjonell effektivitet.

3PL, 4PL og 5PL Guide

Mens du undersøker levererandører til lager og logistikk, vil du sannsynligvis komme over termene 3PL, 4PL og 5PL som står for tredjeparts logistikk, fjerdeparts logistikk og femteparts logistikk. Mens 3PL er mye mer vanlig, er alle begrepene knyttet til outsourcing av logistikktjenester. I denne artikkelen ser vi på de store forskjellene mellom en 3PL, 4PL og 5PL for å hjelpe deg med å avgjøre hva som er mest fornuftig for virksomheten din.

Hva er logistikk?

Kort forklart er logistikk administrasjon og planlegging av hvordan materialer og produkter i din bedrift skal håndteres. For eksempel lagring, frakt og administrativ oversikt over returer og beholdning.
Logistikk handler i bunn og grunn om god planlegging. God planlegging kan blant annet føre til kostnadskutt og opplevelsen av en smidig prosess for både deg og dine kunder.

Godt planlagt logistikk og effektiv gjennomføring er avgjørende for bedriftens suksess. Dårlig planlegging kan i motsetning føre til at både din bedrift og dine kunder opplever store problemer under kjøp, salg, lagring og levering.

Ingen ønsker forsinkelser og dårlig oversikt over prosessene i en forsyningskjede.

God logistikk gir deg mer kontroll og bedre oversikt.

automatisert-lager-3pl

Hva er forskjellen på de forskjellige logistikkbegrepene?

Skal du starte nytt firma, driver nettbutikk eller har du en virksomhet som driver med lagring, eller distribuering av produkter? Da vil du fort komme over terminologier som 1PL, 2PL, 3PL, 4PL og 5PL.

Som bedriftseier ønsker du å sørge for at du utnytter ressurser på best mulig måte. Derfor er det viktig å finne den riktige kombinasjonen av logistikk og logistikktjenester for din bedrift.

Hvilke logistikktjenester din bedrift trenger kommer helt an på type kunder, størrelsen på bedriften og ressursene dere har og trenger. Derfor er det greit å starte med å definere alle de fem logistikk partene som oftest omtales.

eksternt-lager-til-nettbutikk

Definisjon av 1PL, 2PL, 3PL, 4PL og 5PL

1PL

Er en leverandør som holder til i et avgrenset område, som ofte er den lokale eksperten i sitt område. En-parts logistikk vil altså si at det ikke er noen ytre partnere for logistikk involvert. Det er kun to kontaktkilder: bedriften og kunden. Dette kan være direkte til privatpersoner eller til bedrifter som skal selge varene du produserer.

Leverandør -> Kunde

1pl-logistikk

2PL

En 2PL er en leverandør som distribuerer til et større område. Da varer og produkter går direkte fra leverandør til kunde i 1PL, vil det med 2PL oppstå kontakt mellom kunden og andreparts logistikkleverandøren. Dette vil som oftest være en partner på frakt.

En fraktleverandør eller transportør er altså det man snakker om når man ser etter en 2PL leverandør.

Skal produktene fraktes til kunder som er lenger unna virksomheten din, vil en 2PL leverandør sørge for deler av eller hele transporten fra produsent til kunde. For eksempel er dette selskaper som Posten, Bring, Helt hjem og PostNord.

Leverandør -> Frakt -> Kunde

frakt-og-levering-nettbutikk-3pl

3PL

En partner på tredjepartslogistikk tilbyr det samme som 2PL, bare enda mer. Med tredjepartslogistikk er det større fokus på en mer personlig tilpasset prosess for både deg og dine kunder. Det vil si at logistikken er formet mot spesifikke behov.

3PL innebærer at tredjepartsleverandøren kan motta, lagre, pakke og sende ut varer og produkter til dine kunder.
Leverandøren trenger hellera ikke ha sitt eget lager, men bruker 3PL leverandørens lager, som håndterer både lagring, frakt, retur og gir deg oversikt over beholdning.Dette kalles outsourcing. Da 1PL og 2PL er insourcing.

3PL leverandører tilbyr også ekstra ressurser. Ofte vil dette innebære integrasjon for ditt ordresystem eller nettbutikkplatform. På den måten kan du automatisere varelager og distribusjon, og dine kunder får en sømløs opplevelse når de handler.

Leverandør -> 3PL mottagelse/ lagring/ pakking/ utsendelse -> Kunde

outsourcing-av-lager-3pl

4PL

En partner på fjerdepartslogistikk tar for seg flere andre viktige elementer i større forsyningskjeder. For eksempel allokering og datamodeller. En 4PL danner et større bilde og hjelper med styring i hele forsyningskjeden og kan i tillegg tilby det samme som 3PL.
Fjerdepartslogistikk-partneren vil altså ta på seg en mer strategisk og sentral rolle i prosessen fra produksjon til kunde. Via mer avansert analyse av datamateriell.

tredjeparts-logistikk-leverandør.

5PL

En femteparts logistikkleverandør vil tilby komplett logistikk inkludert administrering av forsyningskjedens til din bedrift. 5PL leverandøren tilbyr bistand innenfor alle logistikk feltene.

En femteparts logistikkleverandør bruker en fullt integrert logistikkløsning. Ofte med hjelp fra eksterne tjenesteleverandører. For å holde styr og kontroll på disse eksterne tjenesteleverandørene er det et stort fokus på gode IT- og datasystemer. Disse tjenesteleverandørene vil også være 2pl, 3pl og 4pl leverandører.

5PL er gunstig for bedrifter som trenger 2pl, 3pl og 4pl tjenester, men som da igjennom en 5pl leverandør får hjelp til å holde styr på alle delene av forsyningskjeden. På denne måten optimaliserer en 5PL leverandør samarbeidet mellom de andre logistikk partene.

logistikk-for-nettbutikk

Hvilke logistikktjenester burde din bedrift eller nettbutikk ha?

Nå som vi har definert de forskjellige logistikk feltene og du har et godt overblikk over hvilke ressurser som er tilgjengelig, er det på tide å velge riktig leverandør for deg. Her kommer 5 viktige spørsmål som kan hjelpe deg bestemme.

hva-gjør-en-3pl-aktør

1. Trenger bedriften i det hele tatt logistikk leverandør?

Svaret her vil være forskjellig fra bedrift til bedrift. Uansett, ja eller nei, må bedriften tenke på logistikk. En stor bedrift som distribuerer til et større areal og har en stor kundegruppe, kanskje til og med internasjonalt. Vil trenge flere logistikk partnere en det en lokal bedrift, som kun sender lokalt vil trenge. Her er det større fleksibilitet med at bedriften muligens kan frakte varer selv med egne budbiler eller varebiler.

Har du en bedrift med fokus på større arealer eller internasjonale kunder? Da vil du antagelig ikke ta ansvaret for å frakte varen selv. I mange tilfeller vil det være vanskelig og dyrere, med mindre bedriften har kapasitet og budsjett til å ha egne varebiler og en egen avdeling for transport.

Hvis din bedrift intensjon er å nå ut til et større kundenettverk og forespørselen øker, vil logistikk leverandørs partnere blir mer aktuelt og kostnadsbesparende. Det vil vise til profesjonaliteten av bedriften og hjelpe dere med å holde kvaliteten av levering, lagring og distribuering av deres produkter oppe.

2. Hvorfor er logistikk viktig for nettbutikker?

Uansett om du har en liten bedrift, stor bedrift, eller nylig etablert bedrift. Så er det viktig å kartlegge behov tidlig. Logistikk er viktig å tenke på for å unngå ubeleilige situasjoner, med kunder eller forhandlere du distribuerer varene til. Du har kanskje erfart selv hvor irritert man blir hvis varene du bestiller blir levert sent eller uteblir totalt.

Når bedrifter vokser uten kontroll på prosessene, vil det fort bli kaos. Her ser man tydelig hvordan god logistikk handler om god planlegging. De ulike logistikk leverandørene tilbyr ulike tjenester innenfor logistikk. Som frakt, lager, administrasjon og frakt/distribuering. I tillegg har de ulike nivåer av kundebehandling på vegne av bedriften din.

Logistikk leverandører er derfor viktig for nettbutikker, da det ofte kan være vanskelig å utføre alle oppgavene av lagring, frakt og returer selv. En 3pl leverandør vil også hjelpe deg med å ha oversikt over beholdningen din og ha direkte kontakt med dine kunder. Og du vil få stordriftsfordeler fra første ordre.

Vi i Colliflow har lageret til over 70 nettbutikker og virksomheter under vårt tak. Vi håndterer all logistikk og sørger for kostnadseffektivt lagerhold og gunstige fraktpriser. Ved bruk av oss som leverandør, kan dine kunder bla. bestille før kl. 12 og varene sendes ut samme dag.

5pl-aktør

3. Hvordan finner man riktig logistikk partner?

Første steget her er å kartlegge hvilke ressurser din bedrift trenger

 • Hvilke logistikktjenester vil hjelpe din bedrift?
 • Trenger dere transport eller transporterer dere selv?
 • Har dere eget lager eller ønsker dere å outsource lagerhold?
 • Ønsker dere å ha lett tilgjengelig beholdnings oversikt?
 • Ønsker dere stordriftsfordeler på frakt?

Jo mer bedriften vokser jo viktigere blir det å få hjelp med disse logistikktjenestene. Når forespørselen øker, er det ofte bedre å leie lagerplass enn å investere i eget? Og kunne det vært greit med en tredjeparts logistikkpartner som håndterer både lagring og utsending for dere? Hvor mye klare dere å gjøre selv uten at kvaliteten synker og oversikten forsvinner?

logistikk-nettbutikk

4. Er det noen ulemper med å ha logistikk leverandør partnere?

Med en 3PL leverandør betaler du kun for lagerplassen du trenger. Så om du i høysesong trenger mer plass betaler du for det. Når lavsesongen for din virksomhet kommer og du trenger mindre plagerplass, så går lagerplasskostnaden ned.

På denne måten kan du spare penger. Du slipper å betale for lagerplass du ikke trenger hele året, som du må om du eier eget lager. Lagerplassen kan enkelt justeres etter behov.

Du tenker kanskje at det virker dumt å ha et lager som du ikke selv fysisk styrer om du er vant til det. Men en 3PL partner som Colliflow vil kunne holde bedre oversikt over varene for deg og gi deg tilgang til verdifull oversikt og data.

5. Hvordan vil en 3pl, 4pl eller 5pl leverandør hjelpe bedriften min?

Det er ikke noe rett eller galt. Det eneste som er riktig er det som er riktig for din bedrift. En måte å tenke på logistikkpartnere på er sitatet “it takes a village”. Det er ingen som forventer at du skal klare alt alene. Colliflow har spisskompetanse på logistikk og det å drive lager er vår kjernekompetanse. Det kan du dra nytte av.

Om ditt ønske for din virksomhet er å nå ut til en større kundegruppe, så er det helt naturlig å trenge flere samarbeidspartnere i veksten. I tillegg vil en 2pl, 3pl, 4pl eller 5pl leverandør, akkurat som deg, ønske det aller beste for din bedrift.
Det er ikke bare en ressurs, men en partner som har en definert rolle å hjelpe deg gjøre prosessen av lagring og distribusjon enklere og bedre slik at din bedrift kan vokse. Colliflow hjelper bedrifter med å vokse og vi vokser med dem.

finn-riktig-logistikk-partner

Leter du etter en 3PL partner som kan tilby profesjonell logistkk og har en personlig tilnærming i forhold til samarbeide? Da er vi i Colliflow her for deg. Vi tar oss av lagerbeholdningen, emballasje, returer og integrerer oss mot ditt ordresystem eller nettbutikk. Du vil få en smidigere logistikk som vil gi deg en enklere hverdag og en leveringskvalitet som kundene dine vil sette pris på. Det øker både salg og kundelojalitet.

3pl-logistikk-partner.

Ønsker du å finne ut av hva outsourcing av lageret kan bety for din virksomhet? Få en kostnadsfri og uforpliktende gjennomgang av din logistikk. Gjør det enkelt å vurdere dagens situasjon og få oversikt over potensialet i å sette ut lageret. Ta kontakt med oss, vi ser frem til å høre fra deg.

Colliflow nettbutikk lagring 1

Hva er 3PL og hvordan fungerer det?

Hva er 3PL og hvordan fungerer det?

For en nettbutikk er det helt avgjørende å sikre gode kjøpsopplevelser for kundene, mens for en bedrift med et varelager handler det ofte om å få et mer effektivt lagerhold. For begge handler det om å sikre marginer og være konkurransedyktige – og å ha en logistikk som fungerer optimalt.

Som regel er pakking og utsendelse av varer en sentral av virksomheten for de fleste nettbutikker og grossister. Etter hvert som bedriften vokser, øker også mengden og kompleksiteten i utsendelsene. Dette fører til vanskeligere håndtering av lagerhold og logistikk, og man må begynne å tenke på hvordan man kan forbedre interne prosesser. Skal man investere i større lagerlokaler, nye systemer og flere ansatte, eller finnes det andre effektive løsninger? Svaret på det siste er: ja. Mange velger en spesialist på dette området, nemlig en tredjepartslogistikkleverandør (3PL).

 

1. Hva er tredjepartslogistikk?

 

Colliflow er en av Norges ledende tredjepartslogistikk leverandorer

Tredjepartslogistikk, også kalt 3PL (Third Party Logistics), er en tredjepart som tilbyr bedrifter logistikktjenestene sine ved å blant annet lagre og sende varer.

Mange 3PL-selskaper tilbyr også et bredt utvalg av tjenester i tillegg til plukk og pakk av varer, avhengig av kompetansen deres og teknologien de bruker. Noen selskaper baserer seg på manuell ordrehåndtering og tilbyr kun lagring og distribuering av varer. Andre selskaper bruker lagerstyringssystemer (WMS) og diverse integrasjoner mot kundens nettbutikkløsning og/eller ERP-system (regnskapssystem).

Utover dette kan man finne 3PLer som spesialiserer seg på ulike nisjer som f.eks. skjønnhetsprodukter, klær, elektronikk eller netthandel, og 3PLer som lagrer alle type varer. Selger du varer som krever hygienisk og varsom håndtering, er det lurt å bruke en leverandør som har spesialisert seg innenfor dette området. På den måten vil ikke varene dine blandes med de av mer industriell karakter.

Les mer om lagerstyringssystemet Colliflow bruker

2. Hvordan fungerer en 3PL?

Hvordan fungerer en 3pl

Mottak og lagring av varer

En tredjepartslogistikkleverandør lagrer varer for kundene sine og er ansvarlige for å både motta varene og telle dem inn på lageret. Hos Colliflow må du sende en oversikt over alle varene som er på vei inn til lageret (innkjøpsordre), slik at dette kan sjekkes opp mot faktisk varemottak. På den måten kan eventuelle feil fra leverandør/produsent oppdages tidlig i prosessen og du kan orienteres om dette fortløpende.

Alle varene som kommer inn blir tildelt en unik, strekkodemerket lagerlokasjon. Så snart de er plassert på lokasjon vil de være tilgjengelig i nettbutikken din eller ordresystemet ditt.

 

En transportor uavhengig 3pl e1656501745847

Frakt av varer og volumavtaler

Mange tredjepartslogistikkleverandører er også transportselskaper og vil kunne tilby kundene sine et tilfredsstillende frakttilbud. Men hos uavhengige 3PL selskaper, som Colliflow, vil man ha et større utvalg av fraktalternativer tilpasset deg som kunde. Ettersom en 3pl-er forhandler frem volumavtaler basert på volum samlet for alle sine kunder oppnår man også svært gode betingelser hos de ulike transportørene. Avtaler som den enkelte alene ikke klarer å få.

Valg av frakt har ofte stor innvirkning på framføringstiden for varene og kostnadene. En kombinasjon av flere fraktleverandører er som regel det mest optimale. Sjekk derfor om leverandøren dere har valgt er uavhengig, for å kunne sikre optimal frakt til lavest mulig pris.

Teknologidrevne 3PL-selskaper vil også sende ut sporingsdetaljer til både nettbutikken og sluttkunden. Dette vil gi en bedre kundeopplevelse og mer trygghet.

Les mer om fraktalternativene

3. Håndtering av ordre

Plukking av varer

I denne delen av prosessen har den teknologiske modenheten mye å si. Noen tredjepartslogistikk bruker «manuelle plukklister» som blir sendt via e-post. De mer avanserte 3PLene bruker andre måter å ta imot ordre på, som har en mindre negativ påvirkning på effektivitet og presisjon, og som sørger for en bedre kundeopplevelse.

Hos Colliflow vil alle nye ordrer som kommer inn fra deres nettbutikk, ordresystem eller regnskapssystem, sendes automatisk til oss via lagerstyringssystemet (WMS) vårt. Vi har også investert i en helautomatisert logistikkløsning fra AutoStore, som du kan lese mer om lenger ned i artikkelen. Istedenfor at lagermedarbeidere må gå og plukke varene selv, fraktes varene med høyhastighetsroboter til lageroperatøren. Dermed sikrer Colliflow at rett vare plukkes.

 

Pakking av varer

Etter at varene har blitt plukket klargjøres de for utsendelse. For mange kunder er unik emballasje viktig, da det representerer varemerket deres. Hos Colliflow kan du skreddersy dine forsendelser. Du kan velge mellom ulike esker og om du vil ha med profileringstrykk eller ikke.

Colliflow følger med på kundenes behov i forhold til emballasje og vi optimaliserer dette fortløpende. Dette kan være med på å redusere emballasje- og fraktkostnaden.

Colliflow returhåndtering 1536x1536

Effektiv returhåndtering er en viktig del av kundereisen

Mange virksomheter opplever høy grad av retur av varer. Særlig klesbutikker har mye retur, 25-30% er ikke uvanlig. En smidig og effektiv håndtering av returer er viktig for at kunden skal få en god kjøpsopplevelse. Hos Colliflow blir varer som kommer i retur registrert ved ankomst, sjekket og så lagt tilbake på lokasjon før den tilbakeføres i lagerstyringssystemet for gjensalg. Varebeholdningen oppdateres automatisk i systemet ditt og ved eventuelle avvik sender vi en melding til deg. Mange nettbutikker er blitt kritisert for sin håndtering av returer, at fullt ut gode varer blir kastet fordi de ikke ønsker å bruke ressurser på returhåndteringen. Det er ikke særlig miljøvennlig. Vår innstilling er at det vil være god økonomi totalt sett i å jobbe effektivt med returene.

Les mer om vår returhåndtering

4. Tilleggstjenester en 3PL kan tilby

Tjenestene beskrevet tidligere i denne artikkelen, bør være minimumskravet hos en tredjepartslogistikkleverandør. Men noen 3PL selskaper har tatt steget videre og tilbyr et større utvalg av tilleggstjenester.

 

Automatisering av oppgaver og systemer som snakker sammen

Varelagerets regnskapsmessige verdier har en sterk tilknytning til lager og logistikk. For å kunne opprette et optimalt samarbeid mellom et lager- og logistikksystem og et regnskapssystem, er det viktig å ha en regnskapsfører og et system som er fremtidsrettet. Det er også viktig at dette systemet tilbyr teknologiske løsninger som øker effektiviteten og reduserer kostnadene. Dette regnskapssystemet bør kobles opp mot nettbutikken og lagerstyringssystemet, slik at man alltid har full oversikt over varelageret på alle plattformer. Enkelte tredjepartsleverandører benytter skybaserte lagerstyringssystem som enkelt kan integreres mot de fleste nettbutikkløsninger og ERP-systemer.

Colliflow leverer tjenester innen logistikk og lager for nettbutikker

Nettbutikkløsninger og systemintegrasjoner

For mange virksomheter er e-handel en sterkt voksende salgskanal. Valg av partner og plattform kan være med på å påvirke vekstmulighetene deres. En teknologidrevet 3PL, som Colliflow, fungerer sømløst med de fleste nettbutikkløsninger som 24Nettbutikk, Magento, Shopify. Mystore og WooCommerce og ERP-systemer.

Les mer om våre systemintegrasjoner

5. Hvordan velge den rette 3PL leverandøren?

Colliflow leverer tjenester innen logistikk og lager for nettbutikker

Det er mange faktorer som spiller inn når man skal velge en 3PL. Som nettbutikk er man avhengig av å ha en god tredjepartslogistikkleverandør for å kunne sikre kundetilfredsheten og nå de ønskede vekstplanene. Ved å gjøre et godt grunnarbeid, vil du kunne finne en 3PL som dekker behovene til nettbutikken din.

Leverandørens teknologiplattform

I dagens e-handelsmarked er en 3PL mye mer enn kun plukk, pakk og utsendelse. Kan 3PLen gi deg en fornuftig rapport knyttet til varelager, leveringstider og saldo? Har de investert i ny teknologi og integrasjoner allerede, eller har de kun planer om å gjøre dette hvis du blir kunde? Hvilke lagerautomasjoner bruke de? Bruker de plukkautomasjon, sorteringsanlegg, rullebaner, skannere og pakkemaskiner? Dette er viktig punkter du bør se etter, da dette forteller litt om seriøsiteten til 3PLen og mye om hvordan de kommer til å håndtere vekst fremover.

Fornoyde kunder er viktig for Colliflow e1656506063299 1536x1221

Den menneskelige faktoren

Et lager kan ha det beste av det beste når det kommer til det teknologiske, men til syvende og sist er de som arbeider der mennesker.

Varelageret og logistikken er en svært viktig del av driften, derfor er det viktig å føle at man har god kjemi med 3PLen. Du skal kunne føle deg trygg på at personene du prater med har god rede på detaljene i bedriften din, og viser at de forstår både dine behov og nettbutikkens behov. En god 3pl-partner bør være både løsningsorientert, fleksibel og hjelpsom.

Hva koster det å outsource lageret 1536x1536

Hva koster det å outsource lageret?

For en bedrift som outsourcer lageret vil logistikkostnader spille en viktig rolle. Mange taper marginer på å velge en partner som ikke er tilpasset sitt behov og type virksomhet. Vi fokuserer på å levere en tjeneste av høy kvalitet som er smart, enkel og kostnadseffektiv.

Når det kommer til 3PL-kostnader, kan disse ofte være forvirrende og uklare. Colliflow har imidlertid en svært enkel og oversiktlig prismodell slik at det er enkelt å forutse hva det vil si å outsource lageret. For et konkret tilbud, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Les mer om trygg og effektiv lagring

6. Hvorfor velge Colliflow som din 3PL-partner?

Colliflow håndterer varelageret og logistikken til virksomheter, og er en profesjonell 3PL-partner. Vi automatiserer oppgavene og gir virksomheter og nettbutikker med et lagringsbehov tilgang til effektiv og profesjonell lagring.

Les mer om Colliflow

 

Valgmuligheter

Fordi en tredjepartslogistikkleverandør ofte har et større utvalg av tjenester og systemer enn det man kan ha inhouse, har du flere valgmuligheter.

Hvorfor velge Colliflow som din logistikk partner

Kostnadseffektivt og tidsbesparende

Colliflow kan tilby en mer effektiv frakt, til en lavere pris. Ved å integrere lagringssystemet vårt med systemet ditt, vil alle nye ordre sendes direkte til oss, og skulle det oppstå et varebehov vil du få beskjed om det.

 

Dra nytte av vår kompetanse

Dra nytte av vår logistikkompetanse inn i din virksomhet. Vi kan bidra til å sikre deg et topptrimmet varelager, hjelpe deg med å optimalisere innkjøps- og leverandørrutinene dine og delta aktivt i utviklingen av logistikkområdet i virksomheten. Vi kan være din logistikksjef.

 

Spar tid og få til mer

Ved å outsource logistikken får du mer tid til å fokusere på det du kan og kanskje liker best – kjernevirksomheten din. Vi har erfaring, kompetansen og teknologien, slik at du kan føle deg trygg på at varelageret ditt blir håndtert profesjonelt og effektivt.

 

Moderne robotlager

Colliflow har alltid hatt et stort fokus på det å forenkle og effektivisere løsninger i alle ledd, slik at våre kunders konkurransedyktighet styrkes. Vi er stadig på utkikk etter smarte og innovative ideer som kan hjelpe med å automatisere prosesser og øke levereansekapasiteten vår. Derfor valgte vi, som den første 3PL-en i Norge, å investere i et AutoStore-lager. AutoStore er et robotstyrt lager som gjør det enklere og mer effektivt å plukke varer. Istedenfor å måtte gå eller kjøre til en vare for å hente den selv, fraktes varen fra AutoStore til lageroperatøren. Tiden effektiviseres og kundetilfredsheten økes.

Les mer om AutoStore

 

Colliflow er en smart og serios partner

7. Konklusjon

Det å sette ut lageret til en tredjepartslogistikkleverandør (3PL) kan være et stort steg som fører til mange endringer for dere som bedrift. Fordi alle 3PLer er ulike, er det nyttig å gjøre et godt grunnarbeid og kartlegge de interne prosessene som er knyttet til leverandøren.

Målet er å finne en 3PL som passer virksomheten din, som forstår dine ambisjoner og mål for kundetilfredshet, og som kan være med på å virkeliggjøre dine ambisjoner om vekst.

Ønsker du å finne ut av hva outsourcing av lageret kan bety for din virksomhet? Colliflow tilbyr en kostnadsfri og uforpliktende gjennomgang av din logistikk, som gjør det enklere for deg å vurdere dagens situasjon og potensialet i å sette ut lageret.

Autostore bidrar til rask levering og fornøyde kunder

Autostore bidrar til rask levering og fornøyde kunder

Nordmenn handler mer og mer på nett. Det er både praktisk og tidsbesparende. Samtidig øker forventningene om enkel og rask levering. Det er her Colliflow kommer inn.

Rune Wright Lia viser oss rundt blant alle lagerhallene på Skien havneterminal som består av 10 000 kvm innendørs lagerareale. At lageret er plassert i Skien ser han på som optimalt, da det er midt mellom de store byene Oslo og Kristiansand. Colliflow er spesialister på lagerdrift, og håndterer bedrifters varelager og tilbyr profesjonell logistikk og vareflyt til mer enn 65 nettbutikker i Norge.

Nylig installerte de et avansert robotlager og ble dermed den første tredjepartsleverandør av logistikktjenester i Norden som benytter den såkalte goods-to-man robotteknologien.

 

– Nettbutikkens kunder er kresne, men når kunden får en bra kjøpsopplevelse, så handler man på nytt samme sted.

RUNE WRIGHT LIA, DAGLIG LEDER I COLLIFLOW AS

 

autostore Colliflow

 

 

Kresne nettkunder

– Nettbutikkens kunder er kresne, men når kunden får en bra kjøpsopplevelse, så handler man på nytt samme sted, sier Rune Wright Lia. Derfor er nettbutikkene opptatt av leveringshastighet. De tenker også mer digitalt, og er ikke så opptatt av å ha fysisk tilgang til sine varer som kanskje mer tradisjonelle bedrifter har, fortsetter han.

 

Alle bør ta regnestykket og vurderingen. Potensielt kan besparelsene være store. Kostnader knyttes til salg og gjøres skalerbare, og i tillegg kan man fullt ut fokusere på egen kjernevirksomhet

 

Mange kan øke sine marginer ved å outsource lageret sitt. I USA og Sverige benytter mange bedrifter seg av dette, mens i Norge er det enda litt nytt. Alle bør ta regnestykket og vurderingen. Potensielt kan besparelsene være store. Kostnader knyttes til salg og gjøres skalerbare, og i tillegg kan man fullt ut fokusere på egen kjernevirksomhet, sier Rune.

 

Rune Wright Lia viser oss rundt blant alle lagerhallene på Skien havneterminal som består av 10 000 kvm innendørs lagerareale. At lageret er plassert i Skien ser han på som optimalt, da det er midt mellom de store byene Oslo og Kristiansand.

 

– Med økt netthandel er leveringstid og fraktkostnad blitt viktige konkurransefaktorer og kan være avgjørende for om salget skjer. Ikke minst på dager som Black Friday og inn mot jul er kundene våre fornøyde med å ha outsourcet lageret. Vi klarer å opprettholde leveringskvaliteten selv på dager med høyt trykk, noe som kan være en utfordring for nettbutikkene.

 

– I år vil vi pakke og sende ut rundt 275 000 pakker for våre kunder. Det gjør oss til en av Bring og PostNords største kunder i Telemark. Og det kommer våre kunder til gode, avslutter Rune.

 

Siden oppstarten i 2013 har Colliflow vært en fremoverlent leverandør med fokus på forenkling, effektivitet og smarte løsninger i alle ledd. I dag håndterer vi varelageret og logistikken for mer enn 60 nettbutikker, og nye kunder er på vei inn.

 

Investeringen i en helautomatisert logistikkløsning er et viktig strategisk valg for Colliflow – helt i tråd med vår målsetting om smart ressursbruk og fokus på å styrke våre kunders konkurransedyktighet.

Valget falt på det norskutviklede systemet AutoStore fra Element Logic, som består av høyhastighetsroboter som henter frem varer i et fleksibelt kubelagringsnett. Anlegget ble kjørt i gang allerede i mai 2020.

 

Hvorfor investerer Colliflow i robotisering av lageret?

Vi må kontinuerlig ha fokus på våre prosesser for å skape konkurransekraft for våre kunder. E-handelskundene krever raske leveranser uavhengig av om det er høysesong eller ikke. Robotisering gjør at Colliflow raskt kan behandle store volum og drive lageret effektivt. AutoStore vil øke leveransekapasiteten vår betraktelig. Samtidig er AutoStore også miljømessig en gjennomtenkt løsning siden det nye anlegget forbruker ekstremt lite energi.

 

Høy kvalitet i lagerprosessene skaper kundetilfredshet og gir god økonomi. Automatisering øker effektiviteten og kvaliteten gjennom hele verdikjeden. Med høyere lagringstetthet blir også arealbehovet redusert, og plukktiden blir kortet ned. Istedenfor at lagerpersonalet må kjøre eller gå til varen for å hente den, leveres varen fra AutoStore til lageroperatøren.

 

Erstatter AutoStore lagerpersonalet?

Svaret er nei. Tvert imot vil robotiseringen gi dagens medarbeidere en bedre og mer spennende arbeidsplass og på sikt skape en vekst som vil resultere i nye arbeidsplasser. AutoStore er rett og slett en investering i ytterligere vekst. Det nye anlegget har dessuten mange ergonomiske fordeler for våre medarbeidere, som dempet lydnivå og ergonomisk utformede pakkestasjoner.

 

Hva er egentlig AutoStore?

Enkelt forklart er det et byggesett som settes sammen omtrent som legoklosser. «Lagringsnettet», selve reisverket, og skinnegangene for robotene er laget av aluminiumsprofiler. De radiostyrte robotene kan gå i alle retninger. Varene inni lagringsnettet oppbevares mørkt og støvfritt i tette plastkasser; det går seksten kasser i høyden. En programvare styrer alle bevegelser og holder orden på hvor hver enkelt kasse befinner seg til enhver tid. Robotene frakter kassene tiI portene, og derfra legger lagepersonalet inn og plukker varer før de merkes, pakkes og sendes ut til sluttkundene.

 

AutoStore er i dag i bruk hos solide aktører som Komplett, Puma, Bergans, Boozt og XXL. Colliflow er stolt over å være en av Nordens første tredjepartsleverandører av logistikktjenester som tilbyr sine kunder et AutoStore-lager.

 

 

Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Sparebank 1 Telemark , september 2020.

8 gode grunner for hvorfor outsource logistikken

Mange virksomheter definerer det å drifte eget lager som en del av sin kjernevirksomhet. For svært mange vil imidlertid det å outsource bedriftens logistikk både kunne øke marginer og styrke konkurransekraften. Det er flere gode grunner til å sette ut lageret, og her er 8 av dem

1. Knytt kostnader til salg

Få tilgang til lagerarealer og logistikktjenester etter behov – akkurat det du trenger, når du trenger det. Det gir deg mye fleksibilitet ettersom du slipper å gjøre store investeringer, samtidig som logistikkostnadene knyttes direkte til salg og gjøres variable. Vi leverer i takt med ditt behov og vokser med deg.


2. Oppnå stordriftsfordeler fra første ordre

Bemanning, utstyr og lokaler er kostnadsdrivende. Ved å sette ut lageret til en partner som er spesialisert på tredjepartslogistikk oppnår du stordriftsfordeler fra første ordre; Del på systemer, lagerarealer, mannskap og utstyr – og få tilgang til våre gunstige innkjøpsavtaler basert på store volum. Dra fordeler av vår solide kompetanse på netthandelslogistikk og øk din konkurransekraft! Vi gjør profesjonell logistikk enkelt for deg.


3. Gunstige priser på frakt

Vi samarbeider med alle ledende transportører som for eksempel Bring, PostNord og DHL og har forhandlet frem svært gode avtaler som er basert på vårt totale volum. Det gir deg tilgang på gunstige priser på frakt.


4. Hold fokus på utvikling og salg

Du har behov for å ha fokus på, og tid til å jobbe med bedriftens ulike kjerneområder. Å drifte lageret selv kan være krevende og ta mye tid, i tillegg kan manglende fokus og kompetanse redusere leveringskvaliteten. Frigjør verdifull tid og bruk den på utvikling, markedsføring, salg og kundepleie. Spar tid, og bruk den smartere!


5. Få tilgang til smarte logistikksystemer

Ved å koble nettbutikken eller erp-systemet til oss får du tilgang til smarte og markedsledende logistikksystemer. Det skybaserte lagerstyringsverktøyet sørger for at du har tilgang til oversikt over lageret ditt hvor som helst, når som helst.

Med Colliflow optimaliseres og automatiseres vareflyten, og du får verktøyene du trenger for å få full innsikt og kontroll over varelager og logistikkostnader – uansett hvor du måtte befinne deg, og når du ønsker det.


6. Automatiser arbeidsoppgaver

Når det skapes en ordre i nettbutikken eller ERP-systemet, blir varebehovet umiddelbart synlig og aktivt i vårt system. Vi plukker, pakker og sender varene til dine kunder fortløpende. Du kan for eksempel legge opp faste bestillingspunkter i grunnsortimentet og motta innkjøpsforslag automatisk i systemet. Det sparer deg for mye jobb og frigjør verdifull tid.


7. Opplev at logistikken “går av seg selv”

Varelagring og logistikk er vår kjernevirksomhet. Vi har faglig kompetanse og fullt fokus på lagerets funksjoner, fraktavtaler og smart vareflyt hele tiden. Vi vet hva som skal til for å drifte et effektivt varelager og skape gode kjøpsopplevelser hos dine kunder. Vi kan tilføre virksomheten din høyere og jevnere logistikkvalitet og samtidig redusere dine kostnader. Ved å ha lageret ditt under vårt tak, slipper du å bekymre deg for logistikken – den går av seg selv. Vi tar ansvar for det. Vi fokuserer hele tiden på å utvikle og forbedre oss. Du skal være trygg på at din nettbutikk har en optimal logistikk – både når det gjelder kvalitet og kostnadsmessig. Lykkes du, lykkes vi.


8. Reduser risiko og øk skalerbarheten

Alltid tilgang på det du til enhver tid har behov for av areal, mannskap og utstyr. Øk eller reduser lagerkapasitet etter behov. Unngå risiko forbundet med eget personell, som for eksempel sykemeldinger og manglende kompetanse. Begrens investeringsbehov i forbindelse med vekst. Vi øker din skalerbarhet og vokser i takt med ditt behov.


9. Få full kontroll på kostnader og reduser dem

En enkel og forutsigbar prismodell gir deg full kontroll over kostnader. Og du vil bli belastet bare det du til enhver tid bruker av lagerplass og mannskap. Du faktureres månedlig og det vil følge med oversiktlige underlag som gir deg full oversikt og kontroll. Hos oss kan du stole på at du ikke får noen overraskelser.

Vi har mange fornøyde kunder som vi har samarbeidet med i flere år. Og vi er opptatt av at du skal være trygg på at vi er rett partner for deg. Vi gir deg gjerne en uforpliktende gjennomgang av din logistikk, slik at du kan vurdere kostnadene og potensialet i å sette ut lageret til oss.

Investerer i hypermoderne robotlager våren 2020

 

Siden oppstarten i 2013 har Colliflow vært en fremoverlent leverandør med fokus på forenkling, effektivitet og smarte løsninger i alle ledd. I dag håndterer vi varelageret og logistikken for mer enn 60 nettbutikker, og nye kunder er på vei inn.

 

Investeringen i en helautomatisert logistikkløsning er et viktig strategisk valg for Colliflow – helt i tråd med vår målsetting om smart ressursbruk og fokus på å styrke våre kunders konkurransedyktighet.

Valget falt på det norskutviklede systemet AutoStore fra Element Logic, som består av høyhastighetsroboter som henter frem varer i et fleksibelt kubelagringsnett. Anlegget kjøres i gang allerede i mai 2020.

 

Hvorfor investerer Colliflow i robotisering av lageret?

Vi må kontinuerlig ha fokus på våre prosesser for å skape konkurransekraft for våre kunder. E-handelskundene krever raske leveranser uavhengig av om det er høysesong eller ikke. Robotisering gjør at Colliflow raskt kan behandle store volum og drive lageret effektivt. AutoStore vil øke leveransekapasiteten vår betraktelig. Samtidig er AutoStore også miljømessig en gjennomtenkt løsning siden det nye anlegget forbruker ekstremt lite energi.

Høy kvalitet i lagerprosessene skaper kundetilfredshet og gir god økonomi. Automatisering øker effektiviteten og kvaliteten gjennom hele verdikjeden. Med høyere lagringstetthet blir også arealbehovet redusert, og plukktiden blir kortet ned. Istedenfor at lagerpersonalet må kjøre eller gå til varen for å hente den, leveres varen fra AutoStore til lageroperatøren.

 

Erstatter AutoStore lagerpersonalet?

Svaret er nei. Tvert imot vil robotiseringen gi dagens medarbeidere en bedre og mer spennende arbeidsplass og på sikt skape en vekst som vil resultere i nye arbeidsplasser. AutoStore er rett og slett en investering i ytterligere vekst. Det nye anlegget har dessuten mange ergonomiske fordeler for våre medarbeidere, som dempet lydnivå og ergonomisk utformede pakkestasjoner.

 

Hva er egentlig AutoStore?

Enkelt forklart er det et byggesett som settes sammen omtrent som legoklosser. «Lagringsnettet», selve reisverket, og skinnegangene for robotene er laget av aluminiumsprofiler. De radiostyrte robotene kan gå i alle retninger. Varene inni lagringsnettet oppbevares mørkt og støvfritt i tette plastkasser; det går seksten kasser i høyden. En programvare styrer alle bevegelser og holder orden på hvor hver enkelt kasse befinner seg til enhver tid. Robotene frakter kassene tiI portene, og derfra legger lagepersonalet inn og plukker varer før de merkes, pakkes og sendes ut til sluttkundene.

AutoStore er i dag i bruk hos solide aktører som Komplett, Puma, Bergans, Boozt og XXL.

 

Colliflow er stolt over å være en av Nordens første tredjepartsleverandører av logistikktjenester som tilbyr sine kunder et AutoStore-lager.

Bærekraftig logistikk i mediene

Colliflow får positiv omtale både på bransjenettstedet Netthandel.no og i fylkesavisa Telemarksavisa. Vi konstaterer at logistikk-tjenestene vi leverer, dekker et økende behov. Stadig flere nettbutikker og virksomheter ønsker et problemfritt lagerhold og satser på tredjepartslogistikk.

 

Det er gått to år siden Colliflow startet opp med en ganske liten kundeportefølje, men med gründere med mye erfaring fra lange karrierer innenfor logistikk i større nasjonale virksomheter i bagasjen. Ideen var å tilgjengeliggjøre profesjonell logistikk og kompetanse som de store aktørene har, også til små og mellomstore virksomheter.

 

En stadig sterkere lidenskap for logistikk

Colliflow vokser stadig og er blitt en solskinnshistorie for oss. Både nasjonale og lokale virksomheter har nå lageret sitt hos Colliflow. På bransjenettstedet netthandel.no kan du blant annet lese om at bruken av tredjepartslogistikk fortsatt er liten, sammenlignet med i USA og sammenlignbare land i Europa. Det er her vi har sett potensialet og at vår spesialkompetanse ligger. Og vi jobber hardt for å skape en tjeneste som gir verdi for kundene våre. Spesielt nettbutikker har vi opparbeidet mye kompetanse rundt. Automatisering er et annet område vi er langt fremme på. Resultatet er at vi har fått mange nye kunder de siste månedene, og vi lagrer i dag for mer enn tretti små og store virksomheter – knappe tre år etter oppstarten.

 

Profesjonell logistikk fra A til Å

Colliflow leverer effektiv og profesjonell logistikk fra A til Å, og vi brenner for å gi alle tilgang til problemfritt lagerhold og optimal vareflyt. Vi bidrar til at kundene våre sparer tid og oppnår stordriftsfordeler gjennom å dele på systemer, lagerarealer, mannskap og utstyr. I tillegg får de også tilgang til gunstige innkjøpsavtaler på transport, distribusjon og emballasje gjennom våre fremforhandlede volumavtaler med ulike aktører. Det er det mange som sparer mye på.

 

Fornøyde kunder

Det er vår ambisjon å bli en betydelig logistikkaktør på markedet. Vi jobber hardt for å bli en foretrukken leverandør til virksomheter som ønsker å outsource lageret. Vi skal tilføre kundene våre en merverdi ved å håndtere logistikken profesjonelt og kostnadseffektivt. Vi er godt i gang med å skape fremtidens logistikkløsning. Og fornøyde kunder er beviset på at vi er på rett vei.

 

Les artikkelen i Telemarksavisa “Suksess i Union-lageret” >

“Stadig flere nettbutikker outsourcer lageret”, artikkel publisert på bransjenettstedet Netthandel.no

 

 

Foto: Lars Ravn, TA.

Logistikk er en viktig suksessfaktor skal du lykkes med netthandel

Skal du lykkes med netthandel, er logistikk en viktig nøkkel til suksess. Logistikk er en vesentlig del av det å drive nettbutikk og blir stadig oftere et konkurransefortrinn.

 

Sørg for effektiv lagring og optimal vareflyt

Et funksjonelt lagerareale og bestillingsrutiner som er strømlinjeformede og enkle, kombinert med et logistikksystem som fungerer godt er avgjørende for å lykkes med e-handel. En lagerløsning som enkelt kan tilpasses svingninger i vareutvalg og volum, kan skaleres opp i forbindelse med vekst og raskt håndtere ekspedering av ordre, er viktige elementer for å lykkes. Effektiv returhåndtering er også avgjørende.

 

Gi kundene dine flere leveringsalternativ

Hvilke leveringsalternativ du skal benytte er avhengig av hva slags type varer du selger, kundenes betalingsvilje og verdsettelse av leveringstid, tilgjengelighet og fleksibilitet. Nylige undersøkelser foretatt av blant annet Virke viser at folk har et ønske om å kunne velge hvordan varene blir levert og at det kan være en avgjørende faktor for hvilken nettbutikk de velger å handle i. Colliflow tilbyr gunstige avtaler med markedsledende transportører som for eksempel Bring og Postnord.

 

Skap en god kjøpsopplevelse

Leveringstid er nok den viktigste faktoren for om kunden din får en god kjøpsopplevelse. Men å motta en vare som er fint pakket inn gjør noe med den totale opplevelsen av handelen. Med rett emballasje kan også kostnader og pakketid reduseres og miljøet spares, samtidig som kundeopplevelsen blir bedre.

 

Finn den beste løsningen for dine forsendelser

EDI er et standardisert dataformat som inneholder frakt- og leveringsinformasjon. Dataene blir hentet ut fra hver enkelt ordre i nettbutikken og hentes over i nettbutikkens EDI-system, som igjen skriver ut fraktlapper som klistres på pakkene. Via EDI-systemet får den aktuelle transportøren automatisk informasjon om at nettbutikken har nye ordrer som skal sendes og transportselskapet kommer og henter pakkene, og sørger for å distribuere til sluttkunden. For eksempel EDI-Soft med multi-transportørplattformen CONSIGNOR, gjør det mulig å velge den beste løsningen for forsendelser, uavhengig av transportøre, ERP-system eller nettbutikkløsning.

 

Kunnskap gir deg fortrinn

Logistikk er et eget fagområde og kunnskap gir deg fortrinn. Du kan benytte et konsulentselskap som er spesialister innen logistikkledelse, hvor du kan få hjelp til å finne ut av hva som skal til for å gjøre et godt innkjøp, analysere transportkostnader, vite hva transport bør koste og utarbeide prognoser og lagermodeller. Dette er noe av det du har behov for å kunne noe om for å optimalisere logistikken i virksomheten:

 • Innkjøp og innkjøpets betydning for hele driften
 • Transportøkonomi og betydningen av ulike leveringskanaler til kundene dine
 • Beregne og optimere kostnader knyttet til lagring og distribusjon
 • Forståelse for hvordan de forskjellige logistikkløsningene påvirker leveringsservicen til kundene
 • Avdekke hvordan integrering av forsyningskjedene kan redusere logistikkostnadene

 

En av fordelene ved å outsource lageret er at du vil få tilgang til denne kompetansen. En profesjonell tredjepartsleverandør innen logistikk vil sørge for å gi deg den innsikten du har behov for og gi deg et konkurransefortrinn.

 

Dra fordeler av å outsource lageret >

Lagerhotell for nettbutikker

Vurderer du å outsource nettbutikkens lager til et lagerhotell? Mange definerer det å drifte lageret som en del av sin kjernevirksomhet, men det å sette ut lageret kan både øke marginer og styrke din konkurransekraft. Her er noen gode grunner til å benytte en profesjonell partner til å håndtere nettbutikkens logistikk:

Det du trenger, når du trenger det

Colliflow er et lagerhotell som håndterer nettbutikkers varelagring, logistikk og vareflyt. Vi gir deg tilgang til lagerarealer og logistikktjenester etter behov – akkurat det du trenger, når du trenger det.

Fleksibilitet og forutsigbare kostnader

Å outsource nettbutikkens varelager til et lagerhotell gir deg fleksibilitet, samtidig som logistikkostnader reduseres, gjøres variable og forutsigbare.

Stordriftsfordeler fra første ordre

Bemanning, utstyr og lokaler er kostnadsdrivende. Ved å sette ut lageret oppnår du stordriftsfordeler fra første ordre; Del på systemer, lagerarealer, mannskap og utstyr. Og dra fordeler av vår logistikkompetanse og prisgunstige volumavtaler på frakt og emballasje.

Vi gjør profesjonell logistikk enkelt for deg

Lagring og logistikk er vår kjernevirksomhet. Vi har bred faglig kompetanse og fokus på effektiv lagring og smart logistikk. Vi vet hva som skal til for å skape en positiv kjøpsopplevelser hos dine kunder. Ved å ha lageret ditt under vårt tak, slipper du å bekymre deg for logistikken. Vi gjør profesjonell og effektiv logistikk enkelt for deg.

Spar tid og ha fullt fokus på din egen kjernevirksomhet

Å drifte lageret selv kan være krevende. Frigjør verdifull tid og bruk den på utvikling, markedsføring, salg og kundepleie. Spar tid, og bruk den smartere!

Full oversikt og kontroll på kostnader

Vi har noen av markedets beste løsninger og priser for deg som ønsker å benytte et lagerhotell. En oversiktlig og forutsigbar prismodell gir deg full kontroll over kostnader. Ta kontakt med oss for en prat om din logistikk.

Skybasert lagerstyring og automatisering av oppgaver

Det skybaserte lagerstyringssystemet sørger for at du har tilgang hvor som helst, når som helst – på PC, nettbrett og mobil. Med Colliflow optimaliseres og automatiseres vareflyten, og du får verktøyet du trenger for å få full innsikt og kontroll over varelager og logistikkostnader – uansett hvor du måtte befinne deg, og når du ønsker det.

Automatiser arbeidsoppgaver

Når det skapes en ordre i nettbutikken blir den umiddelbart synlig og aktiv hos oss. Vi plukker, pakker og sender varene til dine kunder fortløpende. Legg opp faste bestillingspunkter i grunnsortimentet og få innkjøpsforslag automatisk i systemet. Det gjør det enkelt å få oversikt over hvilke varer du bør bestille og sparer deg for mye jobb.

Spar penger på frakt og emballasje

Få tilgang til vårt nettverk av partnere og gunstige volumavtaler. Vi har gunstige prisavtaler på frakt og emballasje.

Reduser risiko og få mer fleksibilitet

Ved å benytte deg av oss som partner og bruke våre tjenester, vil du alltid ha tilgang på det du til enhver tid har behov for av areal, mannskap og utstyr. Du kan øke eller reduser lagerkapasitet etter det behovet du har. I tillegg begrenser du investeringsbehovet i forbindelse med å drifte eller etablere eget lager.

Helt hjem i postkassen og på dørmatta

HeltHjem tilbyr nettbutikker en enkel, kostnadseffektiv og smart logistikkløsning for pakkelevering til og fra kunder i Norge. HeltHjem er et nettverk av distributører som leverer små pakker hjem i postkassen og på dørmatten til forbrukere over hele landet.

 • Pakkene leveres før kl 07:00 hjemme hos mottaker – kunden slipper å hente pakke på nærbutikken
 • Leveringer mandag til lørdag i hele Norge, samt på søndager i stor-Oslo og stor-Bergen
 • Pakkene leveres raskt, effektivt og med høy kvalitet. Leveres også ekspress ved behov
 • Tilbyr markedets beste teknologi og sporer alle pakker helt til levert kunden
 • Kommunikasjon med mottakerne underveis og bekreftelse per sms når pakken er levert/klar til henting
 • Enkle prismodeller og forutsigbart

Helt Hjem i postkassen

Levering helt hjem i postkassen passer for:

 • Kunder som ønsker bekvem og praktisk levering av pakken sin helt hjem
 • Levering av mindre pakker (under 2 kg og 25x35x12 cm)

Helt Hjem

 • Pakken leveres helt hjem i postkasse eller på døren til 85% av befolkningen – også i helger
 • Automatisk omgjøring til MyPack i eventuelle områder utenfor dekning
 • Konkurransedyktige priser – med hjemlevering på kjøpet
 • 1-3 dagers leveringstid i sentrale områder

Helt Trygt

 • Sporing gjennom verdikjeden og SMS-bekreftelse på levering – full oversikt
 • Kort liggetid før forbruker henter pakken – vi levere når forbruker er hjemme

Helt Enkelt

 • Forbruker slipper hente pakken
 • Mottas tidlig på dagen – kan nytes til frokost
 • Enkle nasjonale enhetspriser
 • Ingen overraskelser på fakturaen

Helt Hjem retur

Helthjem retur passer for

 • Nettbutikker som ønsker å tilby sluttkundene sine markedets enkleste og mest praktiske returordning med henting hjemme
 • Retur av mindre pakker (under 2 kg og 35x35x12 cm)

Helt Enkelt

 • Forbruker slipper stress med å poste pakken  – legg den ut på dørmatta eller i postkassa
 • Retur bookes sikkert via web, tablet eller smart telefon, hvor meste av info er forhåndsutfylt

Helt Fornøyd

 • Tidlig info om årsak til retur og varen som er på vei tilbake når den er bekreftet hentet
 • Byttevarer kan sendes raskere til forbruker – eller utestående krediteres

Helt Effektivt

 • Returskjemaer digitaliseres
 • Bestem returløype og destinasjon for returen gitt årsak og varens verdi
 • Sett på manuell godkjenning av enkelte årsaker før kunde får hentekode

Les også artikkelen Sender pakkene i retur med avisbudet på Netthandel.no
Les mer om tilbudet på Helthjem.no